Punt de Salut

Horari: Dilluns de 15:30 h a 20:30 h. Cal demanar cita prèvia al CAP de Viladecans.

Servei adreçat principalment a les noies de 14 a 25 anys que han de fer-se una revisió mèdica ginecològica, o volen consultar sobre la reproducció femenina, les malalties de transmissió sexual, els mètodes anticonceptius i altres temes relacionats amb la salut sexual.

És un servei executat a través de l’Institut Català de la Salut, programa ASSIR.

Es podrà accedir al serveis sense cita prèvia, encara que es prioritzaran aquelles persones que tinguin cita i hora.

DEMANA CITA