RESERVA LA SALA

 • DD slash MM slash YYYY
 • Tenir en compte el muntatge i el desmuntatge de la sala.
  • La utilització de les sales, dins l’horari del centre serà gratuïta per a les entitats ciutadanes i particulars, prèvia autorització de la direcció de l’Àrea de Serveis Personals. Aquesta atendrà als criteris: disponibilitat de la sala i ús d’acord amb les finalitats del centre i l’entitat.
  • No està permès l’ocupació de l’espai per un altre usuari/a diferent a la que consti en aquesta sol·licitud, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita.
  • Les taxes de lloguer de sales, consergeria, entre d’altres serveis, estan establertes i regulades en l’ordenança fiscal vigent, dins l’apartat 1.13.
  • No és permès fumar ni menjar als espais abans relacionats.
  • No és permès el canvi de mobiliari d'un espai a un altre sense permís previ.
  • S'ha d'ordenar l'espai utilitzat quan acabi l'activitat i respectar les hores d’utilització acordades.
  • El/La demandant de l’equip és el responsable del mateix, del seu possible deteriorament i de la indemnització que correspongui.
  • Només poden ser responsables d’utilitzar l’equip de so els usuaris que puguin acreditar que tenen els coneixements necessaris.
  • El personal del centre, m’ha informat de la normativa vigent de l’equipament.
  ATENCIÓ: d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades que figurin en aquest document s’inclouran a la base de dades del Centre de Recursos per a joves Can Xic i seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de gestionar el servei, i informar als usuaris de les activitats que s’organitzen a l’esmentat equipament. Si ho desitja pot revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat, fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades dirigint-se al Centre de Recursos per a joves Can Xic.
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.