Política de privadesa

 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Viladecans, les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Disposeu de tota la informació a la Política de Privacitat de Dades Personals al lloc web de l’Ajuntament.

Els terminis de conservació de la informació són els definits al Quadre de Classificació Documental.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets.

Mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: C/ Jaume Abril, núm. 2 08840 Viladecans.

Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.