Accessibilitat

El Centre de Recursos per a Joves Can Xic està compromès a fer accessibles els seus webs i aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb l’objectiu d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació.

Els webs municipals estan en vies d’adequació als requisits tècnics establert pel RD 1112/2018, i s’està treballant perquè siguin accessibles a tots els ciutadans, amb independència de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals i dels condicionants tècnics dels dispositius.

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

  • Correu electrònic: [email protected]
  • Correu postal / adreça de contacte: Parc de Can Xic, 1, 08840 Viladecans

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accessibilitat del Centre de Recursos per a Joves Can Xic.

També podeu sol·licitar en format accessible, informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. (article 12 del RD 1112/2018,  de 7 de setembre).

En el cas de les sol·licituds d’informació accessible, cal concretar amb tota claredat els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Tant les sol·licituds d’informació accessible com la presentació de queixes, s’han de realitzar a través d’una instància genèrica.