PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-23

El Pla Local de Joventut és un retrat de la realitat juvenil de Viladecans, hi trobareu dades que fan referència a la vida quotidiana del jovent de Viladecans i també les propostes d’actuacions que es duran a terme durant el període 2020-2023.

En els següents documents trobareu estructurades i descrites les polítiques de joventut que es duran a terme a Viladecans:

Resum Pla Local de Joventut 2020-23
Document Pla Local de Joventut 2020-23