CURS LLENGUA DE SIGNES CATALANA

dilluns i dimecres d'octubre i de novembre

de 18:00 a 20:00 h

Tots i totes les alumnes que tinguin una assistència del 80% rebran el certificat acreditatiu.

Caldrà que els i les alumnes facilitin les seves dades personals a l’Associació APSO per la tramitació.

Formació de 30 h lectives distribuïdes en 15 sessions de 2 hores cadascuna. Formació en competències del Mòdul A en LSC. Curs a càrrec de l’Associació APSO.

 

Continguts:

 • Comunicació no verbal.
 • Teoria sobre la sordesa. Sistemes comunicatius.
 • Dactilologia.
 • Presentacions, salutacions i cortesia. Nom propi i signe personal.
 • Prenoms i possessius.
 • Expressió facial i corporal.
 • Diàlegs bàsics.
 • Dies, mesos i estacions.
 • Nombres cardinals.
 • Les hores.
 • Nocions gramaticals bàsiques: articuladors, tipologia de signes, estructura, gènere, línia temporal.
 • Preposicions i conjuncions.
 • Verbs simples.
 • Partícules i estructura interrogativa.

 

 

Sol.licitud de plaça

No hi ha més places disponibles.