CURS SUPORT VITAL BÀSIC + DEA

dissabte 5 de novembre

de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h

Curs teòric i pràctic adreçat als primers actuants, i que forma a les persones en les tècniques del Suport Vital Bàsic.

A càrrec de Creu Roja.

Classe teòrica amb la realització de casos de simulacions pràctiques. Els i les alumnes realitzaran individualment totes les tècniques, pas a pas i en conjunt.

 

Formació per a un màxim de 8 alumnes.

 

El curs acredita la titulació CCR. Per això cal una assistència del 100% a la sessió presencial. Per aconseguir la qualificació d’apte/a s’ha de fer un cicle de 2 minuts de RCP i ser major de 18 anys.

 

Sol.licitud de plaça

4,00 €

Home
Dona
Altres