CURS DE MONITOR/A DEL LLEURE

del 4 de febrer a l'1 d'abril

divendres de 16 a 20 h; i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Curs semipresencial. Places limitades.

* En cas d’un nou confinament o d’impossibilitat de poder-se fer el curs de forma presencial, aquest es farà íntegrament online. No es retornarà l’import de curs un cop iniciat.

Curs subvencionat parcialment per l’Ajuntament de Viladecans. Superar el curs dona accés a la titulació expedida per la Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Etapa lectiva de 150 hores (100 h de formació presencial + 25 h de formació online + 25 h d’elaboració de la memòria) + etapa de pràctiques de 160 hores. L’assistència és obligatòria, podent justificar absències fins a un 15% del total del curs i mai afectant a una sola matèria.

A càrrec d’EFA, Escola de Formació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC).

Preu: 100 € per a joves de Viladecans d’entre 18 i 35 anys (ambdós inclosos). 200 € per a la resta.

Sol.licitud de plaça

Inscripcions tancades.